RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Myślisz o wakacjach, samochodzie, a może chcesz odkładać na przyszłość dzieci świadczenie 500+  ?     Nic prostszego. Rachunek oszczędnościowy przeznaczony jest właśnie dla Klientów, którzy cenią sobie możliwość deponowania nadwyżek na wyodrębnionym rachunku, przy jednoczesnym wyższym oprocentowaniu środków, niż na tradycyjnym koncie osobistym. Swoboda wybierania środków bez utraty odsetek oraz stały dostęp do pieniędzy odróżnia go od tradycyjnych lokat terminowych. Już czas zamienić tradycyjną „skarbonkę” na nowoczesny produkt, który zagwarantuje Tobie bezpieczeństwo ulokowanych na nim środków. To prawdziwa wygada i prawdziwy zysk!

0 zł

za otwarcie rachunku

0 zł

za pierwszą wypłatę w miesiącu

0 zł

za wpłatę na rachunek

0 zł

za wypłatę środków

Dostęp

do nowoczesnej bankowości internetowej

Gwarancja

Dla kogo to konto?

Konto przeznaczone jest dla osób powyżej 18 roku życia posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Nie trzeba mieć konta osobistego w naszym Banku. Rachunek oszczędnościowy może funkcjonować w ramach zawartej umowy ramowej na prowadzenie ROR lub odrębnie jako jedyny rachunek Klienta w BS w Rutce-Tartak.

Nie odwlekaj swoich planów na potem i już dziś przyjdź do placówki naszego Banku i otwórz konto podczas jednej wizyty. Zapytaj też o inne produkty powiązane z rachunkiem oszczędnościowym.

Korzyści:

Wybierając Rachunek oszczędnościowy zyskujesz:

  • atrakcyjne oprocentowanie
  • możliwość wypłaty środków bez utraty naliczonych odsetek
  • odsetki dopisywane co miesiąc
  • możliwość dokonywania wpłat uzupełniających w czasie trwania umowy rachunku
  • możliwość wnioskowania o inne produkty i usługi powiązane w ramach zawartej jednej umowy ramowej.

Wszelkie opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunku OSZCZĘDNOŚCIOWEGO zawiera „Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak dla osób fizycznych„.

Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku i zapytaj o rachunek który najbardziej Cię interesuje.

Sprawdź inne nasze oferty

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

  • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
  • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!