Kalkulator ekologiczny

Przykład reprezentatywny

Przykład reprezentatywny dla kredytu ekologicznego „CZYSTY ZYSK”

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu ekologicznego „CZYSTY ZYSK” na dzień 16.05.2022 r. wynosi 9,47%. Do obliczenia przyjęto kwotę kredytu 40.000,00 zł, wypłaconą jednorazowo, spłacaną w 48 malejących ratach miesięcznych,  przy czym najwyższa rata wynosi  1.113,34 zł a najniższa 839,16 zł. Roczna zmienna stopa oprocentowania wynosi 7,98% i jest wyliczona jako suma wskaźnika referencyjnego (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,48%) oraz marży Banku w wysokości 2,50 p.p. Całkowity koszt kredytu: 7.333,51 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 6.533,51 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2% kwoty udzielonego kredytu, tj. 800,00 zł koszt ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla własnego in blanco wraz deklaracją wekslową – 0,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 47.333,51 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stawki referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu oraz całkowitej kwoty do zapłaty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego zdolności i wiarygodności kredytowej.

Wyliczenia dokonane za pomocą powyższego kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy, zależą od daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy kredytu ani usługa doradztwa. Informacje wyżej podane powinny być analizowana łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki.

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

  • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
  • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!