KREDYT MIESZKANIOWY

Może być przeznaczony m.in. na sfinansowanie zakupu bądź remontu domu lub lokalu mieszkalnego

30 000 zł

minimalna kwota kredytu

Maksymalna kwota kredytu do 80% wartości rynkowej kredytowanej nieruchomości

Przedterminowa spłata dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat

360 miesiące

okres kredytowania

Karencja na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, z zastrzeżeniem, że okres wykorzystania kredytu i karencji nie może przekroczyć  24 miesięcy

Przeznaczenie

zakup domu, lokalu lub działki

 • zakup domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, działki budowlanej,
 • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
 • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku,
 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie, remont i modernizacja domu jednorodzinnego,
 • remont, wykończenie i modernizacja lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
 • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową; inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego,
 • zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego,
 • refinansowanie kosztów zakupu lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, poniesionych nakładów budowlanych, wpłaconych transz dla dewelopera, jeżeli zostały one poniesione maksymalnie 12 miesięcy przed data złożenia wniosku o kredyt

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Miło nam poinformować, że udostępniamy Państwu „Kredyt Mieszkaniowy Twoje Miejsce”, który można wykorzystać m. in. na zakup domu, mieszkania, garażu, budowę domu, remont lub spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku

 • niskie oprocentowanie od 7.18%
 • nawet do 30 lat kredytowania
 • możliwość całkowitej lub częściowej spłaty bez dodatkowych opłat
 • dowolność wyboru firmy ubezpieczeniowej nieruchomości
 • wiele innych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!!!

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!