Wybory Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak
18 maja 2023 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak informuje, że tegoroczne Zebranie Przedstawicieli ma charakter sprawozdawczo-wyborczy, podczas którego dokonane zostaną wybory członków Rady Nadzorczej na kolejną 4-letnią kadencję (lata 2023-2027).

Planowany termin wyborów ustalono na dzień 18 maja 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wymaganiami prawnymi i nadzorczymi wszyscy kandydaci na członków Rady Nadzorczej będą podlegać procedurze oceny zgodnie z Polityką odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak.

Kandydaci na członka Rady Nadzorczej zobowiązani są do pobrania i wypełnienia formularzy oceny zamieszczonych poniżej. W przypadku nowych Kandydatów należy wypełnić formularze oceny pierwotnej wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi doświadczenie, wiedzę i umiejętności (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa pracy, zaświadczenia
o odbytych szkoleniach, itp.). Natomiast obecni członkowie kandydujący na kolejną kadencję wypełniają formularze oceny wtórnej.

Kandydaci na członka Rady Nadzorczej zobowiązani są do załączenia Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego) oraz Zaświadczenia
o niezaleganiu w podatkach uzyskane z Urzędu Skarbowego
. Informujemy, że brak zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, brak zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub niezłożenie formularzy wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie, wiedzę i umiejętności  oceny spowoduje, że kandydat nie zostanie wpisany na listę osób kandydujących na członka Rady Nadzorczej.

Komplet uzupełnionych oraz podpisanych dokumentów należy dostarczyć do Sekretariatu Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak, tj. komórki merytorycznej najpóźniej do dnia 11 maja 2023 r. celem weryfikacji złożonej dokumentacji, zgodnie
z zapisami Polityki odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak. Aby proces weryfikacji dokumentów mógł być sprawnie przeprowadzony, zachęcamy do składania dokumentów wcześniej.

Osoby zainteresowane kandydowaniem do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak mogą uzyskać uzupełniające informacje w Banku pod nr tel. 87 565-04-45, tj. w komórce merytorycznej w dni robocze w godzinach od 800 do 1600.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

  • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
  • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!