Zebrania grup członkowskich 2022

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rutce – Tartak zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego iż w dniach 31 maja 2022 r. – 03 czerwca 2022 r. odbędą się zebrania grup członkowskich Banku Spółdzielczego w Rutce – Tartak.

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK

Grupa członkowska w Suwałkach w budynku oddziału w Suwałkach ul. Sejneńska 2 w dniu 31 maja 2022 o godz. 17:00.
Grupa członkowska w Filipowie w budynku oddziału w Filipowie
Pl. St. Batorego 28 w dniu 02 czerwca 2022 o godz. 12:00.
Grupa członkowska w Przerośli w budynku oddziału w Przerośli
ul. Suwalska 2B w dniu 02 czerwca 2022 o godz. 14:00.
Grupa członkowska w RutceTartak w budynku oddziału w RutceTartak
ul. 3go Maja 6 w dniu 03 czerwca 2022 o godz. 15:00.
Grupa członkowska w Raczkach w budynku oddziału w Raczkach
ul. Kościelna 3 w dniu 03 czerwca 2022 o godz. 15:00.

OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE NASTĘPUJĄCY PORZĄDEK OBRAD:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego i Sekretarza).
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  6. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
  7. Dyskusja.
  8. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
  9. Sprawy różne.

Zawiadomienie ←

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!