Blokowanie ebanknet przez użytkownika

W przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa dostępu do konta bankowego w usłudze bankowości elektronicznej eBankNet, można samodzielnie zablokować dostęp do tej usługi.

KROK 1
Na stronie logowania do systemu eBankNet należy wybrać opcję „Zablokuj dostęp”.

KROK 2
W kolejnym kroku należy wpisać swój login do bankowości elektronicznej.

Krok 3
Należy uzupełnić wskazane cyfry swojego numeru PESEL i potwierdić chęć zablokowania dostępu do systemu.

Krok 4
Koniec.

Po podaniu prawidłowych danych zablokowane zostaną :

  • dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej,
  • możliwość wykonywania transakcji,
  • dostęp poprzez Bankowość Mobilną.


Pomyślne zablokowanie dostępu Bank potwierdzi powiadomieniem SMS na numer telefonu wskazany do kontaktu.

Odblokowanie dostępu będzie możliwe po kontakcie z placówką Banku.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

  • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
  • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!