Centrala Banku - Suwałki

godziny otwarcia
8:00-16:30

Sekretariat

Tel: 87 565 04 45

godziny otwarcia
8:00-16:00

Klienci indywidualni
87 565 07 52

Firmy i instytucje
87 565 08 82

Kredyty
87 565 04 31

Mail

centrala@bank.suwalki.pl

Kod SWIFT Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.: POLUPLPR

Zastrzeżenie karty

+48 828 828 828 lub +48 86 215 50 00

Zapraszamy do Naszych oddziałów

Rutka – Tartak

ul. 3-go Maja 6

tel: 87 568 73 20, 87 568 70 02

godz. obsługi klienta 730 – 1500

Filipów

Pl. St .Batorego 28

tel: 87 569 60 14, 87 569 60 22

godz. obsługi klienta 730 – 1500

Raczki

ul. Kościelna 3

tel: 87 568 50 11, 87 568 59 04

godz. obsługi klienta 730 – 1445

Przerośl

ul. Suwalska 2B

tel: 87 569 18 17, 87 569 10 02

godz. obsługi klienta 730 – 1500

Sejny

ul. Piłsudskiego 3

tel: 87 517 30 07, 87 517 35 83

godz. obsługi klienta 730 – 1500

Wyślij wiadomość

Centrala – Suwałki

Adres: Sejneńska 2, 16-400 Suwałki

tel.:+48 87 565 04 45

mail: centrala@bank.suwalki.pl

adres do elektronicznych doręczeń: AE:PL-47946-25996-SBJRD-30

 

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

  • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
  • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!