PSD2

PSD2 (ang. Payment Services Directive 2) jest to Dyrektywa o usługach płatniczych, która obowiązuje w Europejskim Obszarze Gospodarczym, tj. na terytorium Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtenstainu.

Od września 2019 r. – dodatkowe zabezpieczenia bankowości elektronicznej.

Klienci Banku skorzystają z nowości wynikających z Dyrektywy PSD2, a dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa bankowości elektronicznej.

Od 14 września 2019 r. obowiązuje tzw. silne uwierzytelnienie (SCA, ang. Strong Customer Authentication), które w Banku Spółdzielczym w Rutce-Tartak oznacza:
 • dwuetapowe logowanie, tj. za pomocą hasła oraz kodu otrzymanego SMS-em na telefon komórkowy posiadacza rachunku,
 • autoryzację transakcji bezgotówkowych przy pomocy kodu otrzymanego SMS-em

Głównym celem PSD2 jest:

 • sprawniejsze i bezpieczniejszy system płatności w całej Unii Europejskiej,
 • rozwój nowych technologii usług,
 • większa konkurencja na rynku finansowym – poprzez otwarcie się na zewnętrznych dostawców usług.

Polski rynek otwiera się na zewnętrznych dostawców usług (TPP).
Dostawcy ci, tylko i wyłącznie za zgodą Klienta, mogą zyskać dostęp do informacji o Jego rachunkach przy pomocy 3 usług:

 • AIS (ang. Account Information Service) czyli dostęp do informacji o Twoim rachunku bankowym,
 • PIS (ang. Payment Initiation Service) czyli inicjowanie płatności,
 • CAF (ang Confirmation of the Availability of Funds) czyli potwierdzenie dostępności pieniędzy na Twoim koncie.

Wybrany przez nas standard interfejsu to PolishAPI wersja 2.1.1, którego dokumentację możesz pobrać ze strony https://polishapi.org/

Nie później niż 14 września 2019 r. instytucje finansowe prowadzące rachunki płatnicze są zobowiązane udostępnić zewnętrznym dostawcom (TPP) swoje interfejsy dostępowe (API). Klient decyduje, kto i w jakim zakresie korzysta z danych. W każdej chwili Klient może nadać, a także odebrać dostawcy usług (TPP) prawo dostępu do informacji o Jego rachunkach bankowych. Dostawcy usług (TPP) nigdy nie zyskują wglądu do danych logowania Klienta.
O kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym  portalu dla dewelopera.

link do portalu: https://psd2-pdev.bank.suwalki.pl

Statystyki wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu

#54c45e; height: 72px;”>01.10.2023 r. -31.12.2023 r.100%0%100%0%

  API PSD2 Bankowość internetowa
Raportowany kwartał  Dostępność Niedostępność Dostępność  Niedostępność
01.01.2020 r. – 31.03.2020 r.  99.91%  0.09%  98.90%  1.1%
01.04.2020 r. – 30.06.2020 r. 100% 0% 99.27%  0.73%
01.07.2020 r. – 30.09.2020 r. 100% 0% 99.65% 0.35%
01.10.2020 r. – 31.12.2020 r. 99.99% 0.01% 99.72% 0.28%
01.01.2021 r. – 31.03.2021 r. 100% 0% 99.99% 0.01%
01.04.2021 r. – 30.06.2021 r. 100% 0% 99.99% 0.01%
01.07.2021 r. – 30.09.2021 r. 100% 0% 99.65% 0.35%
01.10.2021 r. – 31.12.2021 r. 99.99% 0.01% 99.99% 0.01%
01.01.2022 r. – 31.03.2022 r.  99.88%  0.12%  99.99%  0.01%
01.04.2022 r. – 30.06.2022 r.  99.98%  0.02%  99.99%  0.01%
01.07.2022 r. – 30.09.2022 r.  99.99%  0.01%  99.99%  0.01%
01.10.2022 r. – 31.12.2022 r. 99.80% 0.20% 99.73% 0.27%
01.01.2023 r. – 31.03.2023 r. 99.87% 0.13% 99.87% 0.13%
01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.  100%  0%  99.96%  0.04%
01.07.2023 r. – 30.09.2023 r.  99.99%  0.01% 99.99% 0.01%
01.01.2024 r. -31.03.2024 r. 99,87% 0.13% 99.77% 0.23%

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!