Oddział w Raczkach – od dziś jest szybciej, łatwiej i wygodniej

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że dobiegł końca remont naszego Oddziału w Raczkach, który jednocześnie zakończył 5 letni proces inwestowania w budynki stanowiące własność naszego Banku.

Jesteśmy dumni, że pomimo trudnego okresu na prowadzenie inwestycji, spowodowanego przede wszystkim pandemią Covid, wybuchem wojny za naszą wschodnią granicą, jak również galopującą inflacją, której skutkiem były rosnące ceny materiałów i robocizny, dziś z pełną satysfakcją możemy powiedzieć i potwierdzić, że osiągnęliśmy nasz cel, którego efektem jest nowa siedziba Banku w Suwałkach (2019) oraz w pełni zmodernizowane Oddziały: w Filipowie (2021), Rutce-Tartak (2022), Przerośli (2023) oraz w Raczkach. Zrealizowane inwestycje przyczyniły się do podniesienia bezpieczeństwa, wygody i komfortu obsługi Klienta, a także postrzegania nas, tj. Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak jako instytucji nowoczesnej i rozwojowej.

Warto również podkreślić fakt, że budynek Oddziału w Raczkach znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską. Toteż przeprowadzone prace zewnętrzne skoncentrowały się przede wszystkim na oczyszczeniu, naprawie oraz zachowaniu i zabezpieczeniu oryginalnej formy elewacji, która w całości wykonana jest z cegły i w pełni wpisuje się w historyczny charakter Raczek.

Natomiast wewnętrzny wystrój placówki w Raczkach, tak jak w pozostałych placówkach, w tym kolorystyka, jest spójna z wizerunkiem przyjętym przez Bank. Stawia na naturalne i proste elementy aranżacji, nawiązujące do środowiska naturalnego. Dzięki temu przede wszystkim sala operacyjna nabrała nowego charakteru. Jest bardziej nowocześnie i ekologicznie.

Obiekt został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich Klientów, aby oferować pełne spektrum usług bankowych. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych technologii Klienci będą zachęcani do przejścia z klasycznej, gotówkowej obsługi, do kanałów internetowych. W placówce dostępny jest InfoKiosk, tj. urządzenie, na którym m. in. można zalogować się do własnej bankowości, sprawdzić saldo na swoim rachunku, czy też wykonać przelew. Dodatkowo przypominamy, że nasza placówka w Raczkach wyposażona jest w bankomat znajdujący się przy głównym wejściu do obiektu. Serdecznie zapraszamy wszystkich Klientów do korzystania z bankomatu.

Wszystkich Państwa, dla których prowadzone prace remontowe były utrudnieniem jeszcze raz przepraszamy, żywiąc jednocześnie nadzieję, że podjęty trud przyczynił się do podniesienia jakości obsługi Klienta, standardu pracy naszych pracowników i znacząco zwiększył bezpieczeństwo samego Banku.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim, w szczególności Wykonawcom, którzy przyczynili się do tego, aby nasze budynki były bezpieczne, funkcjonalne i aby tak ładnie wyglądały.

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą Banku. Państwa powodzenie i pomyślność, to również sukces naszego Banku.

Przypominamy, że placówka w Raczkach czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:4

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

  • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
  • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!