Tarcza finansowa PFR

Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów


Wszystkich naszych Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego Grupy BPS zawierającego informacje o działaniach pomocowych. W jednym miejscu znajdą Państwo materiały informacyjne dotyczące wsparcia dla Klientów indywidualnych i firm oferowanego przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe. Strona zwiera m.in. obszerne informacje na temat Tarczy Finansowej PFR, w tym Kalkulator, za pomocą którego przedsiębiorcy mogą wyliczyć przewidywaną wysokość subwencji PFR.

Serwis dostępny jest pod adresem:

www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

Na stronie znajdą Państwo:

 • Informacje na temat Tarczy Finansowej PFR, w tym:
  • o warunkach finansowania dla mikro i MŚP
  • linki do dokumentów: „Najczęściej zadawane pytania” oraz „Przewodnika dla mikro, małych i średnich firm”
  • kalkulator, za pomocą którego przedsiębiorcy mogą wyliczyć w jakiej wysokości mogą otrzymać wsparcie finansowe z PFR
  • dokument „Jak określić liczbę pracowników, aby ustalić czy firma należy do grupy mikrofirm lub MŚP oraz jak określić liczbę pracowników w celu ustalenia wysokości subwencji dla mikrofirmy, a następnie jej częściowego umorzenia?”
  • informację jak się przygotować do złożenia wniosku
  • informację o bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez PFR dla przedsiębiorców.
 • Informacje o wybranych aspektach Tarczy Antykryzysowej
 • Przydatne linki – wskazanie na strony internetowe, zawierające istotne informacje o programach pomocowych
 • Szkolenia – informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.

Serwis jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Wierzymy, że będzie dla Państwa ułatwieniem w wyszukiwaniu informacji o działaniach pomocowych.

Reklamacje

Warunkiem zgłoszenia reklamacji dotyczącej otrzymanych środków w ramach Tarczy Finansowej PFR, jest otrzymanie przez Beneficjenta decyzji w statusie REJECT (odrzucono), GRANTED CHANGED (przyznano, ale zmieniono) po dwukrotnej próbie złożenia odwołania lub w innym uzasadnionym przypadku (np.: odstąpienie od umowy podpisanej na skutek błędu). W tym celu należy wypełnić FORMULARZ oraz przesłać na adres zgloszenia.pfr@bank.suwalki.pl, wraz ze skanem dokumentów określonych poniżej:

 • zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z płatnościami składek na FUS na dzień
 • 31.12.2019 r. lub na dzień składania Wniosku o Subwencję Finansową
 • zaświadczenia z ZUS o opłacaniu przez płatnika składek na FUS osób zatrudnionych, które są podstawą do wyliczenia Subwencji Finansowej w przypadku Mikroprzedsiębiorstw lub zakwalifikowania do grupy MŚP;
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami zaliczek na podatki VAT, AKCYZA, CIT lub PIT na dzień 31.12.2019 r. lub na dzień złożenia Wniosku o Subwencję Finansową

Klient może zgłosić reklamacje PFR tylko i wyłącznie w Banku, w którym złożył wniosek o przyznanie subwencji.

Więcej informacji PFR na temat realizacji Tarczy Finanosowej

Ważne terminy

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił wstępny harmonogram zakończenia poszczególnych etapów związanych z przyznawaniem subwencji.

Zgodnie z jego założeniami:

1) 31.07.2020 r. jest ostatnim dniem dla Klienta na składanie wniosków w ramach Programu PFR
2) 14.08.2020 r. jest ostatnim dniem dla Klienta na składanie reklamacji dla wniosków o subwencję złożonych do 31.07.2020 r.
3) 30.09.2020 r. jest ostatnim dniem dla klienta na składnie wniosków odwoławczych (termin wynika z dwumiesięcznego okresu na złożenie odwołania liczonego od 31.07.2020 r.)
4) 16.10.2020 r. jest ostaniem dniem na składanie reklamacji do wniosków odwoławczych jednocześnie cały proces składania reklamacji dla Klienta kończy się w tej dacie.

Dodatkowo Polski Fundusz Rozwoju podjął decyzję, aby w ramach tzw. trybu indywidualnego umożliwić:

1) złożenie standardowego wniosku po 31.07.2020 r. z terminem do końca 2020 r. indywidualnym firmom wskazanym przez PFR, pod warunkiem, że te firmy złożyły wcześniej wnioski w postępowaniu wyjaśniającym (reklamacyjnym);
2) złożenie odwołania z terminem do końca 2020 r. więcej niż 2 razy i po przekroczeniu terminu 2 miesięcy firmom wskazanym przez PFR, pod warunkiem, że te firmy złożyły wnioski w postępowaniu wyjaśniającym (reklamacyjnym) i jest to uzasadnione.

W związku z powyższym od 1 sierpnia 2020 r. Klienci banków nie będą mogli złożyć nowych wniosków za
pośrednictwem platformy Eximee. Natomiast każdy z przedsiębiorców, który kwalifikuje się do otrzymania
pomocy na podstawie procedury reklamacyjnej lub odwoławczej będzie mógł po 31 lipca br. złożyć
ponownie wniosek celem otrzymania subwencji.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!