WAKACJE KREDYTOWE

Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak informuje, że od 29 lipca 2022 roku można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. ustawowe wakacje kredytowe. 

Zawieszenie spłaty kredytu to pomoc w ramach ustawy z 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Kredytobiorcy w okresie:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania.

Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu.

W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty.

Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać wyłącznie dla jednej umowy kredytu hipotecznego pod warunkiem, że:

  • umowa kredytowa została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – np.  na budowę, remont albo kupno mieszkania lub domu;
  • umowa kredytowa została podpisana przed 1 lipca 2022 roku a końcowy termin kredytowania przypada po 31 grudnia 2022 roku;
  • wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego wpłynie do Banku nie później niż w dniu płatności najblizszej raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca. 

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu Kredytobiorca może złożyć:

Wniosek powinien być złożony i podpisany przez co najmniej jednego Kredytobiorcę.

Zawieszenie spłaty kredytu mieszkaniowego podlega zgłoszeniu do BIK.

Wzór wniosku o wakacje kredytowe (Pobierz)

Ponadto informujemy, że wniosek dostępny jest również w wersji papierowej w Placówkach naszego Banku.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

  • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
  • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!