ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK 2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rutce – Tartak zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego iż w dniach
14 maja 2024 – 16 maja 2024 r. odbędą się

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK

Grupa członkowska w Filipowie w budynku oddziału w Filipowie Pl. St. Batorego 28 w dniu 14 maja 2024 o godz. 1200

Grupa członkowska w Przerośli w budynku oddziału w Przerośli ul. Suwalska 2B w dniu 14 maja 2024 o godz. 1400.

Grupa członkowska w Raczkach w budynku oddziału w Raczkach ul. Kościelna 3 w dniu 15 maja 2024 o godz. 1500.

Grupa członkowska w Rutce-Tartak w budynku oddziału w Rutce-Tartak ul. 3-go Maja 6 w dniu 15 maja 2024 o godz. 1500.

Grupa członkowska w Suwałkach w budynku oddziału w Suwałkach ul. Sejneńska 2 w dniu 16 maja 2024 o godz. 1500.

 

OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE NASTĘPUJĄCY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego i Sekretarza).
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 7. Dyskusja.
 8. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 9. Sprawy różne.

ZARZĄD 
Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak

Zawiadomienie ←

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!