Zmiana regulaminów

Szanowni Klienci,

Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak uprzejmie informuje, że od dnia 01 marca 2021 roku wchodzą w życie:

 • Regulamin kredytowania Klientów instytucjonalnych
 • Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych
 • Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów instytucjonalnych i rolników

z zastrzeżeniem,  że dla Klientów instytucjonalnych, którzy zawarli umowy do dnia:

 • 31 grudnia 2020 r. – Regulaminy obowiązują od dnia 01 marca 2021 r.
 • 31 stycznia 2021 r. – Taryfa obowiązuje od dnia 01 marca 2021 r.

Nowe w/w Regulaminy zastępują dotychczasowe, które obowiązywać będą do 28 lutego 2021 roku.

Liczymy, że zaproponowane zmiany w Regulaminach spotkają się z Państwa akceptacją.

Nowe Regulaminy  oraz Taryfa, dodatkowo dostępne są w Placówkach Banku.

Jednocześnie informujemy, że:

 • jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie Regulaminów nie zgłoszą Państwo Bankowi sprzeciwu, uznaje się, że wyrazili Państwo zgodę na ich zmianę,
 • w przypadku niezaakceptowania wprowadzonych zmian w Regulaminach Kredytobiorca/Posiadacz rachunku ma prawo, do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, która ulegnie rozwiązaniu z upływem 30 dni od daty złożenia wypowiedzenia.

Pisemne oświadczenia w ww. sprawach można złożyć w Placówkach Banku lub przesłać na adres Banku (Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak, ul. Sejneńska 2, 16-400 Suwałki).

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!