Aplikacja mobilna – MobileNet

Od 31 marca 2021 r. udostępniliśmy Państwu aplikację mobilną

BS Rutka-Tartak MobileNet

Zapewnij sobie komfort i wygodę dostępu do swojego konta,

z każdego miejsca i w każdym czasie.

Skorzystać z aplikacji mogą Klienci posiadający telefon komórkowy z systemem android, iOS oraz bankowość elektroniczną (eBankNet).

Przy pomocy zainstalowanej aplikacji można, m.in.:

 • wykonywać przelewy (autoryzacja czynności przy pomocy powiadomienia PUSH),
 • płacić Blikiem
 • wykonywać przelewy na telefon
 • wykonać ponownie przelew
 • wyświetlać historię dokonanych operacji,
 • przeglądać informację o posiadanych rachunkach, kartach, lokatach i kredytach.

Pobierz bezpłatną aplikację ze Sklepu Google Play lub aplikację ze Sklepu AppStore. Sprawdź jakie to proste.

Pragniemy zwrócić uwagę, że po pomyślnie dokonanej instalacji aplikacji mobilnej i sparowaniu urządzenia, autoryzacja dokonywanych czynności w bankowości elektronicznej eBankNet następować będzie poprzez powiadomienia PUSH (a nie jak dotychczas SMS).

W przypadku problemów skontaktuj się z wybraną placówką Banku.

PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE!

 • Ustanów limity transakcyjne (jednorazowe, dzienne i miesięczne) dla przelewów wysyłanych przez bankowość mobilną. Możesz to zrobić w bankowości elektronicznej eBanNet wchodząc w zakładkę: Mój profil/zarządzanie limitami/… dla mobilnych płatności
 • Zabezpiecz swoje urządzenie mobilne za pomocą programów antywirusowych.
 • Nie korzystaj z aplikacji poprzez publiczne sieci Wi-Fi.
 • Numer PIN do aplikacji mobilnej powinien być inny niż np. PIN do karty czy telefonu.
 • Pamiętaj o wylogowaniu się po zakończeniu pracy w części transakcyjnej aplikacji.
 • Nie pozostawiaj telefonu w miejscach publicznie dostępnych.
 • Ustanów PIN do odblokowania telefonu.
 • W przypadku utraty/ kradzieży urządzenia mobilnego pamiętaj o niezwłocznym dezaktywowaniu go w bankowości elektronicznej. Możesz to zrobić w zakładce: Mój profil/Aplikacja mobilna
 • Pamiętaj, aby usunąć aplikację ze starego urządzenia w przypadku jego zmiany.

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!