MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY

Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywców na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Bank Spółdzielczy w Rutce-Tartak w swojej ofercie posiada dwa rodzaje rachunków powierniczych: otwarty i zamknięty. W przypadku otwartego rachunku powierniczego, wypłata z rachunku na poczet dewelopera może nastąpić po potwierdzeniu przez wskazanego przez Bank inspektora technicznego ukończenia kolejnych etapów inwestycji według harmonogramu prac. W przypadku zamkniętego rachunku powierniczego wypłata środków deweloperowi następuje dopiero po przeniesieniu prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na nabywcę.

  • Pozwala spełnić deweloperowi wymogi ustawowe
  • Gwarantuje weryfikację kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego
  • Zabezpiecza interesy wykonawców inwestycji
  • Zapewnia bezpieczeństwo środków nabywców mieszkań przez cały okres budowy
  • Gwarantuje środki nabywcy w przypadku ewentualnej upadłości dewelopera

Wszelkie opłaty i prowizje związane z prowadzeniem MIESZKANIOWEGO RACHUNKU POWIERNICZEGO zawiera „Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak dla klientów instytucjonalnych i rolników„.

Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku i zapytaj o rachunek który najbardziej Cię interesuje.

Sprawdź inne nasze oferty

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

  • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
  • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!