Informacja dla Klientów w sprawie elektronicznych doręczeń

Dnia 05 października 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, która wprowadziła m.in. publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

e-Doręczenia są elektronicznym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Jest to nowy sposób na skontaktowanie się z Bankiem, dzięki któremu można przesyłać i odbierać korespondencję w formie elektronicznej, otrzymujesz dowód wysłania oraz doręczenia korespondencji, a Twoje dane są chronione przed utratą, kradzieżą lub ich zmianą.

Korzystanie z usługi nie jest obowiązkowe lecz stanowi dodatkowy kanał do komunikacji z Bankiem, wciąż będzie można kontaktować się z Bankiem za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź osobiście w placówce Banku.

Więcej informacji na temat usługi e-Doręczeń znajduje się na rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/e-doreczenia.

Nasz adres do elektronicznych doręczeń: AE:PL-47946-25996-SBJRD-30

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

  • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
  • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!