PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

Podstawowy Rachunek  Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w
złotych polskich przeznaczony dla  osób fizycznych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku. 

0 zł

za otwarcie rachunku

0 zł

za wypłatę z rachunku

0 zł

za prowadzenie rachunku

0 zł

za 5 przelewów krajowych w miesiącu

0 zł

za 5 wypłat z innych bankomatach w kraju

0 zł

za wypłatę gotówki z bankomatów Spółdzielczej Sieci Bankomatów

Dla kogo to konto?

Podstawowy Rachunek  Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla  osób fizycznych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.

Korzyści:

  • bezpłatne otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
  • 5 bezpłatnych  przelewów krajowych w miesiącu
  • 5  bezpłatnych wypłat w miesiącu z pozostałych bankomatów w kraju
  • bezprowizyjne wypłaty gotówki z ponad 4000 bankomatów Spółdzielczej Sieci Bankomatów
  • bezprowizyjną możliwość wypłaty gotówki w punktach usłgowo-handlowych za pomocą usługi cash back/Płać kartą i wypłacaj

Wszelkie opłaty i prowizje związane z prowadzeniem rachunku Konto SPOKO zawiera „Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak dla osób fizycznych„.

Skontaktuj się z najbliższą placówką naszego Banku i zapytaj o rachunek który najbardziej Cię interesuje.

Sprawdź inne nasze oferty

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

  • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
  • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!