Kalkulator gotówkowy

Przykład reprezentatywny

Przykład reprezentatywny kredytu gotówkowego na 09.02.2022 r.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 12,84%. Do obliczenia przyjęto kwotę kredytu 17.000,00 zł, wypłaconą jednorazowo, spłacaną w 30 malejących ratach miesięcznych,  przy czym najwyższa rata wynosi 718,11 zł, a najniższa 571,89zł. Roczna zmienna stopa oprocentowania wynosi 10,85% i jest wyliczona jako suma aktualnej stawki referencyjnej (stopa zmienna WIBOR 3M: 2,35%) oraz marży Banku w wysokości 8,50 p.p. Całkowity koszt kredytu: 2.630,99 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 2.375,99 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,50% kwoty udzielonego kredytu, tj. 255,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 19.630,99 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stawki referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny . Wyliczenia dokonane za pomocą powyższego kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy, zależą od daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy kredytu ani usługa doradztwa. Informacje wyżej podane powinny być analizowana łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Bank przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki.

Kalkulator mieszkaniowy

Przykład reprezentatywny

Przykład reprezentatywny dla kredytu mieszkaniowego „TWOJE MIEJSCE”

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego „TWOJE MIEJSCE” na dzień 01.02.2022 r. wynosi 5,19%. Do obliczenia przyjęto kwotę kredytu 150 000,00 zł, wypłaconą jednorazowo, spłacaną w 300 równych ratach miesięcznych (25 lat) po 846,69 zł każda. Roczna zmienna stopa oprocentowania wynosi 4,65% i jest wyliczona jako suma aktualnej stawki referencyjnej (stopa zmienna WIBOR 3M: 2,35%) oraz marży Banku w wysokości 2,30 p.p. Całkowity koszt kredytu: 110.152,65 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 104.008,65 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2% kwoty udzielonego kredytu, tj. 3.000,00 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3): 19,00 zł, koszt wykreślenia hipoteki: 100,00 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości za cały okres kredytowania: 2.825,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 260.152,65 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stawki referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu oraz całkowitej kwoty do zapłaty. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego zdolności i wiarygodności kredytowej.

Kalkulator ekologiczny

Przykład reprezentatywny

Przykład reprezentatywny dla kredytu ekologicznego „CZYSTY ZYSK”

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu ekologicznego „CZYSTY ZYSK” na dzień 07.02.2022 r. wynosi 7,11%. Do obliczenia przyjęto kwotę kredytu 40.000,00 zł, wypłaconą jednorazowo, spłacaną w 48 równych ratach miesięcznych, w tym 47 rat x 936,52 zł każda, ostatnia rata – 939,73. Roczna zmienna stopa oprocentowania wynosi 5,85% i jest wyliczona jako suma aktualnej stawki referencyjnej (stopa zmienna WIBOR 3M: 2,35%) oraz marży Banku w wysokości 3,50 p.p.
Całkowity koszt kredytu: 5.756,17 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 4.956,17 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 2% kwoty udzielonego kredytu, tj. 800 zł, koszt ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla własnego in blanco wraz deklaracją wekslową – 0,00 zł.
Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 45.756,17 zł.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stawki referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.
Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego zdolności i wiarygodności kredytowej.

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

  • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
  • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!