KREDYT MIESZKANIOWY – OFERTA SPECJALNA

Dzięki nawiązanej współpracy pomiędzy Deweloperem/Inwestorem, a naszym Bankiem wprowadziliśmy  promocyjne warunki cenowe do kredytów mieszkaniowych „Twoje miejsce”.

30 000 zł

minimalna kwota kredytu

Maksymalna kwota kredytu do 80% wartości rynkowej kredytowanej nieruchomości

Przedterminowa spłata dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat

360 miesiące

okres kredytowania

Karencja na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, z zastrzeżeniem, że okres wykorzystania kredytu i karencji nie może przekroczyć  24 miesięcy

Przeznaczenie

 • nabycie lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, w tym: wykończenie lokalu, zakup garażu/miejsca postojowego, w ramach prowadzonego przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego pod nazwą: „OSIEDLE MARYCHA” w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego przez BALTIC-INVEST SPÓŁKA CYWILNA Tomasz Henryk Poszwa, Robert Armanowicz,

Szczegóły inwestycji: https://pl-pl.facebook.com/nowybloksejny/

 • nabycie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługą w zabudowie bliźniaczej, znajdującego się w miejscowości Mała Huta, gminie Suwałki, działka ozn. nr ewidencyjnym 34/5, w tym:  wykończenie budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach prowadzonej inwestycji realizowanej przez Pana Sławomira Klimko, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNEGO SŁAWOMIR KLIMKO.

Szczegóły inwestycji: https://dommalahuta.pl/

Szczegóły oferty

 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku
 • brak prowizji za udzielnie kredytu
 • brak prowizji za przedterminową spłatę
 • brak opłaty za potwierdzenie cesji wierzytelności z OMRP przez Bank
 • atrakcyjne oprocentowanie w stosunku rocznym:
  8,61% – zmienne (WIBOR 3M + stała marża w wys. 1,50 p.p.)

  8,00% – okresowo-stałe (przez 60 miesięcy)
 • okres kredytowania do 30 lat, w tym karencja do 24 miesięcy
 • możliwość spłaty w ratach równych/malejących

Zalety kredytu mieszkaniowego

 • bezpieczeństwo inwestycji oparte o współpracę z lokalnym Bankiem i Deweloperem/Inwestorem,
 • minimum formalności, proste procedury, tanie formy zabezpieczenia
 • brak obowiązku dostarczania operatu szacunkowego
 • możliwość finansowania wykończenia lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego w jednym wniosku o kredyt,
 • brak produktów bankowych powiązanych uzależniających wysokość oprocentowania kredytu, a tym samym zwiększających koszt kredytu (karty kredytowe, ubezpieczenie na życie itp.),
 • dowolność wyboru firmy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • możliwość łączenia dochodów kilku Kredytobiorców dla oceny zdolności kredytowej,
 • indywidualne oraz profesjonalne podejście do każdego Klienta,
 • a przede wszystkim możliwość spełnienia swoich marzeń 

Dołącz do nas, bo współpracą budujemy sukcesy!!!

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym: posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!