Konsultacje publiczne prowadzone przez Administratora WIBOR poprzedzające istotną zmianę wskaźnika referencyjnego

Informujemy o rozpoczęciu przez GPW Benchmark, konsultacji publicznych dotyczących optymalnego wyboru alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej i doboru parametrów do metody jego opracowywania.

Więcej informacji można uzyskać pod niżej wskazanymi linkami.

 https://gpwbenchmark.pl/aktualnosci_czytaj?cmn_id=1793&title=Publikacja+podsumowania+i+niekt%C3%B3rych+wniosk%C3%B3w+z+analiz+dotycz%C4%85cych+wska%C5%BAnik%C3%B3w+transakcyjnych+dla+terminu+O/N

https://gpwbenchmark.pl/aktualnosci_czytaj?cmn_id=1798&title=Dokument+Konsultacyjny+%E2%80%9ETransakcyjne+Wska%C5%BAniki+Referencyjne+Stopy+Procentowej%E2%80%9D

Konsultacje publiczne prowadzone przez Administratora WIBOR poprzedzające istotną zmianę wskaźnika referencyjnego

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

  • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
  • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!