Zdalne wnioskowanie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak podjął decyzję o możliwości zdalnego wnioskowania przez naszych Klientów o kartę płatniczą oraz o dostęp do systemu bankowości elektronicznej (eBankNet).

Odpowiedni wniosek (zamieszczony poniżej) należy pobrać, wypełnić oraz podpisać zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku.

Tak przygotowany wniosek należy zeskanować lub wykonać z niego zdjęcie np. telefonem i przesłać na adres e-mail:
rachunki@bank.suwalki.pl (droga preferowana) lub dostarczyć do wybranej Placówki Banku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z wybraną placówką Banku.

Numery telefonów dostępne są w zakładce KONTAKT.

Ponadto informujemy, że nowy sposób wnioskowania o produkty obowiązuje do odwołania.

KLIENT INDYWIDUALNY

W przypadku klientów indywidualnych posiadających podpisaną umowę ramową na prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego wnioskowanie o kartę debetową lub/i dostęp do systemu bankowości elektronicznej nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy.

Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku pracownik Banku poinformuje Wnioskodawcę telefonicznie o szczegółach zakończenia procesu.

Wnioski:

  • Wniosek o kartę debetową (klient indywidualny), Pobierz wniosek
  • Wniosek o dostęp do systemu bankowości elektronicznej (eBankNet) (klient indywidualny), Pobierz wniosek

KLIENT INSTYTUCJONALNY (FIRMA, ROLNIK)

W przypadku klientów instytucjonalnych posiadających podpisaną umowę na prowadzenie rachunku bieżącego wnioskowanie o kartę debetową lub/i dostęp do systemu bankowości elektronicznej wymaga zawarcia dodatkowej umowy.

Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku pracownik Banku poinformuje Wnioskodawcę telefonicznie o terminie i godzinie podpisania stosownej umowy oraz udzieli niezbędnych informacji na temat zakończenia procesu.

Wnioski:

  • Wniosek o kartę debetową (firma i rolnik), Pobierz wniosek
  • Wniosek o dostęp do systemu bankowości elektronicznej (eBankNet) (firma i rolnik), Pobierz wniosek

Firmy i instytucje

RACHUNKI

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY​

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel.

Maksymalna kwota kredytu
Do 75% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Minimalna kwota kredytu
20 000,00 zł

Okres kredytowania
Do 180 miesięcy

Karencja
Do 6 miesięcy

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

  • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
  • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
  • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!