Zebrania grup członkowskich 2021

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rutce – Tartak zawiadamia Członków Banku Spółdzielczego iż w dniach 31 maja 2021 r. – 9 czerwca 2021 r. odbędą się zebrania grup członkowskich Banku Spółdzielczego w Rutce – Tartak.

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK
  • Grupa członkowska w Rutce-Tartak w budynku oddziału w Rutce-Tartak ul. 3-go Maja 6 w dniu 31 maja 2021 r. o godz. 15:00.
  • Grupa członkowska w Raczkach w budynku oddziału w Raczkach ul. Kościelna 3 w dniu 1 czerwca 2021 r. o godz. 15:00.
  • Grupa członkowska w Przerośli w budynku oddziału w Przerośli ul. Suwalska 2B w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 13:00.
  • Grupa członkowska w Filipowie w budynku oddziału w Filipowie Pl. St .Batorego 28 w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 15:00.
  • Grupa członkowska w Suwałkach w budynku oddziału w Suwałkach ul. Sejneńska 2 w dniu 9 czerwca 2021 r. o godz. 16:30.
OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE NASTĘPUJĄCY PORZĄDEK OBRAD:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego i Sekretarza).
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedłożenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
  6. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
  7. Dyskusja.
  8. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
  9. Sprawy różne.

Zawiadomienie

Zebrania grup członkowskich 2021

Kredyt na zakup pojazdów

Segment docelowy
Osoby fizyczne posiadające stałe źródło dochodu.

Przeznaczenie produktu
Zakup nowych i używanych:

 • pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych, bagażowych, itp.,
 • sprzętu technicznego pływającego oraz lotniczego, np. jachtów, łodzi żaglowych i motorowych, motolotni, itp.,

Dopuszcza się refinansowanie zakupu pojazdu dokonanego przed upływem 30 dni od daty jego zakupu.

Maksymalna kwota kredytu
Do 255 500,00 zł

Minimalna kwota kredytu
2 000,00 zł

Okres kredytowania

 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – do 120 miesięcy,
 • W przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 120 miesięcy.

Przedterminowa spłata
Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat.

Przyznanie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny Klienta, w tym:
posiadanej zdolności i wiarygodności kredytowej oraz ustanowienia akceptowalnego przez Bank zabezpieczenia.

Kredyt inwestycyjny

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

Kredyt w rachunku bieżącym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta

Minimalna kwota kredytu 1000 PLN

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy

Okres kredytowania do 24 miesięcy

GRATULACJE!

Twój wniosek został pomyślnie wysłany,
oczekuj na kontakt z naszej strony.

DZIĘKUJEMY!